Sunday, 4 December 2011

Latihtubi Matematik

Matematik memerlukan latihtubi yang kerap. Seorang pakar matematik yang bertaraf dunia menyatakan bahawa Matematik sebenarnya memerlukan pelajar sentiasa ligat berfikir mencari jalan penyelesaian bagi setiap soalan atau permasalahan. Mereka perlu kritis dan kreatif dalam menyelesaikannya. Latihan yang kerap dapat merangsang minda pelajar. Disini ada link latihan latihtubi yang boleh digunakan oleh murid.
Sila layari

http://math-drills.com/

No comments:

Post a Comment